Skip links

Vastgoedrecht Arbitrage – DS Advocaten

DS advocaten voert een brede vastgoedpraktijk en staan onze cliënten bij in alle facetten van het onroerend goedrecht. De belangrijkste onderwerpen van ons werkterrein zijn koop en huur (met name van bedrijfs- en kantoorruimte), erfpacht, erfdienstbaarheden, burenrecht, ruimtelijke ordening, bouwrecht, aanneming van werk, grondverwerving en -exploitatie, onteigening en alle contracten die met vastgoed samenhangen. In de vastgoedpraktijk lopen privaatrechtelijke en publiekrechtelijke aspecten vaak door elkaar. Daarom bestaat onze sectie uit advocaten die kennis hebben van die beide aspecten.

Wij adviseren en als het nodig is procederen wij; dat laatste niet alleen bij de rechter, maar ook bij diverse arbitrage-instituten. Wij hebben een ruime ervaring op het terrein van arbitrage. Verschillende advocaten van de sectie adviseren over cassatiemogelijkheden en behandelen cassatieprocedures bij de Hoge Raad, met als bijzonder specialisme onteigeningscassaties.
Wij hebben goede contacten met notarissen, onteigeningsdeskundigen, makelaars en fiscalisten, met wie wij, indien nodig, samenwerken.

Ook onze ondernemingsrechtpraktijk is breed: wij treden op in alle juridische kwesties die ondernemers tegenkomen. Wij adviseren onder andere over contracten, algemene voorwaarden, incasso, insolventiekwesties en aansprakelijkheidskwesties. Wij zijn uw vraagbaak en denken met u mee. Soms is procederen de beste optie. Ook in dat geval is uw zaak bij ons in goede handen.

Werkwijze DS Advocaten