Skip links

Ondernemersrecht Banking & Finance – DS Advocaten

De financieringsbehoefte van ondernemingen vraagt om kennis van nationale en internationale commerciële en financiële transacties op het hoogste niveau. DS advocaten beschikt over de onmisbare uitgebreide kennis en ervaring op dit gebied.

DS advocaten is betrokken bij het verstrekken van bankleningen, al dan niet in syndicaatverband, kapitaalmarkttransacties, openbare biedingen en securitisaties. Dit vakgebied kent uitgebreide toezichtwetgeving, waarover wij adviseren en procederen. Civiele aansprakelijkheid inzake zowel het bankrecht als het financiële recht vraagt om advies van en begeleiding door onze gespecialiseerde advocaten. Zij beheersen de wet- en regelgeving inzake banken, effecteninstellingen, beursgenoteerde ondernemingen, beleggingsinstellingen en financiële dienstverleners.

Werkwijze DS Advocaten