pic0 pic1 pic2 pic3 pic4 pic5 pic6 pic7

Aanbestedingen

DS advocaten is thuis is alle facetten van het Europese en nationale aanbestedingsrecht. Naast een uitgebreide advies- en procespraktijk is DS advocaten in het bijzonder actief in het opzetten en begeleiden van aanbestedingsprocedures.

Het spreekt voor zich dat iedere aanbesteding anders is. In sommige gevallen volstaat een min of meer gestandaardiseerde aanpak. In andere gevallen is maatwerk nodig. Wij denken denkt in alle gevallen graag mee.

Opzetten en begeleiden aanbestedingsprocedures

DS advocaten verzorgt de juridische begeleiding van aanbestedingsprocedures voor werken, leveringen, diensten en openbaar vervoer concessies. DS advocaten adviseert onder meer over het type te hanteren aanbestedingsprocedure en de te hanteren selectie- en gunningscriteria en stelt aanbestedingsleidraden op.
De advocaten van DS hebben ruime ervaring met het opzetten en de begeleiding van aanbestedingsprocedures waarbij gebruik wordt gemaakt van de concurrentiegerichte dialoog.

Aanbestedingsgeschillen

DS advocaten staat partijen bij in geschillen – veelal kort gedingen – die ontstaan naar aanleiding van aanbestedingsprocedures. Hierbij komen onder meer vragen aan de orde als de mate waarin een afwijzing is/dient te worden gemotiveerd, de geoorloofdheid en beoordeling van de gehanteerde gunningscriteria en de geldigheid van inschrijvingen.

Gebiedsontwikkeling

DS advocaten adviseert tot slot over mogelijke (PPS) samenwerkingsvormen, stelt ontwikkelingsovereenkomsten op en begeleidt waar nodig de aanbesteding van gebiedsontwikkelingsovereenkomsten